pyramide

Vrienden voor Nicaragua

Een groep vrijwilligers in Goes zet zich in voor Stichting Vrienden voor Nicaragua. De vrijwilligers hebben een actieve bouwgroep gevormd en helpen bij de aanleg van infrastructuur en de bouw van sociale woningbouwprojecten. De Stichting heeft ook veel particuliere initiatieven voor het werk in Nicaragua van ex-vrijwilligers en geïnteresseerden ondersteund.

De enthousiaste Zeeuwen zijn in februari 2013 nog in Nicaragua geweest om een aantal huizen op te knappen en nieuwe huizen te bouwen voor de allerarmsten van de bevolking. In juli gaat er weer een groep van dertig jongeren die kant op om te helpen.Dit omdat ze beseffen dat iedereen, ieder kind en iedere volwassene, recht heeft op een veilig en stevig huis. Ze investeren in de kosten van vliegtickets en stellen 2-3 weken van onze vrije tijd beschikbaar om te helpen.

Het centrale doel is om een aantal huizen te bouwen voor de allerarmsten in een krottenwijk in Masaya. Er zijn al diverse huisjes gebouwd die de naam dragen van de Zeeuwse bedrijven die het werk sponsoren zoals Nedbase, Nilsson en Ship Technics. Kennisdeling speelt ook een belangrijke rol tijdens de werkvakanties. Dit kan in de krottenwijk zelf of daarbuiten door middel van praktische workshops. 

De bouwgroep werkt vooor Stichting Juntos Contigo en Stichting Vrienden voor Nicaragua (St. VVN). Deze stichting is in 1999 opgericht als initiatief van een groep vrienden om het werk van Nederlandse vrijwilligers in Nicaragua de benodigde steun te geven. Halverwege 2001 is de St. VVN omgevormd van een vrienden support groep tot een organisatie die zich wil richten op het ondersteunen van het zendingswerk, diaconale werk en ontwikkelingswerk van de Iglesia Reformda in Nicaragua. Sinds 2001 ondersteunt de St. VVN het werk van de familie Minderhoud in Nicaragua. Daarnaast ondersteunt de St. VVN ook het kerkelijke en diaconale werk van de Iglesia Reformada, korte termijn vrijwilligers en diverse bouwprojecten. In de periode 1999-2006 is de steun aan korte termijn vrijwilligers een belangrijk onderdeel van het werk geweest.

De band tussen een groep mensen in Nederland en Nicaragua dateert al van voor de oprichting van de St. VVN. De band is begonnen met de uitzending van de familie Minderhoud door de hervormde gereformeerde bond wijkgemeente Levensbron in Goes.

Meer info over de Zeeuwse bouwgroep vind u op www.werkenvoornicaragua.nl

Info over het algemene project vindt u op www.vriendenvoornicaragua.nl

Stichting Vrienden voor Nicaragua